شهادت چند شهروند یمنی به دست نیروهای سعودی

به دنبال حملات هوایی متجاوزان سعودی به برخی مناطق یمن شماری از شهروندان شهید یا زخمی شدند….