جهانگیری: اهدای عضو اهدای حیات معنوی به جامعه است

معاون اول رئیس جمهور در مراسم نکوداشت اهدای عضو گفت: در ۱۰ سال گذشته میزان رضایت خانواده ها برای اهداء اعضا از ۵ درصد به ۷۰ درصد ارتقاء یافته است.۰۸:۰۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر