تسهیلات درمانی ویژه سپاه

فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه گفت: از ابتدای مهر تا کنون بیش از ۵۷ هزار نفر از خدمات درمانی بیمارستان های صحرایی سپاه استفاده کرده اند.۰۸:۰۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر