زلزله ۶.۸ ریشتری، تونگا در اقیانوس آرام را لرزاند

زمین لرزه شدیدی به قدرت شش و هشت دهم ریشتر، تونگا در جنوب اقیانوس آرام را لرزاند.۰۸:۱۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر