غلبه فوتسال ایران بر پاراگوئه

تیم فوتسال ایران با شکست دادن پاراگوئه به جمع چهار تیم برتر دنیا راه یافت.۰۸:۱۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر