رضا پهلوی: ایران را به انزوا بکشانید!

رضا پهلوی در بیانیه ای به مناسبت شروع به کار هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از کشورهای جهان خواست تا با فشار برآنچه که او “نقض حقوق بشر در ایران” می خواند، ایران را به انزوا بکشانند.