نقص آسانسور باعث مرگ بیمار شد

به گزارش ایران خبر، شاهدان عینی گفتند که حرکت ناگهانی آسانسور در حالی که خدمه بیمارستان در حال حمل بیماری بر روی برانکارد به خارج آن بودند ، سبب سقوط بیمار از برانکارد و مرگ وی شد. رئیس بیمارستان رازی قائمشهر وقوع این حادثه را تائید کرد. دکتر سیدخسرو قاسم پوری گفت که این حادثه […]