آغاز نشست علنی صبح امروز مجلس با ۹۰ کرسی خالی نمایندگان

جلسه علنی صبح امروز نمایندگان مجلس در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که صندلی ۹۰ نفر از وکلای ملت خالی است.