بازداشت یک مظنون حادثه تیراندازی مرکز خرید برلینگتون

مظنون حادثه تیراندازی مرگبار در یک مرکز خرید در شهر برلینگتون ایالت واشینگتن آمریکا بازداشت شد.