کری خواستار همکاری روسیه برای حل بحران‌های سوریه و اوکراین شد

وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه باید برای دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز درباره جنگ سوریه و اوکراین، با جامعه بین‌المللی همکاری کند.