کری خواستار همکاری روسیه برای حل بحران‌های سوریه و اوکراین شد