هنوز زوایای پنهانی از دفاع مقدس باقی مانده است

رئیس مجلس به مناسبت هفته دفاع مقدس در دیدار با کارمندان بسیجی قوه مقننه گفت: هنوز زوایای پنهانی از دفاع مقدس مانده که کشف شود.۰۸:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر