نشست فوق العاده شورای امنیت درباره حلب

شورای امنیت سازمان ملل برای بحث درباره بالا گرفتن خشونت ها و درگیری ها در حلب سوریه، نشستی برگزار می کند.۰۸:۲۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر