جلسه علنی مجلس آغاز شد/سخنرانی وزیر دفاع در دستور کار