برای تردد دانش آموزان حمل و نقل عمومی را تجهیز می کنیم / طرح پیاده رو کردن چهارباغ عباسی به تصویب رسید

به گزارش ایمنا، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در گفتگو با ایمنا گفت: معاونت هماهنگی امور عمرانی دارای دفتر امور شهری و شوراها در استانداری اصفهان است که از این طریق با مسئولین شهری و شورای اسلامی شهر اصفهان به هماهنگی امور و ارتباط می پردازد. به همین دلیل در جلسه شورای ترافیک استان برای […]