مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه عالی دفاع ملی با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان عالیرتبه نیروهای مسلح برگزار شد.