ترابیان: بازی پاراگوئه فوتسالی نبود

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی گفت: به نظرم بازی پاراگوئه خیلی فوتسالی نبود و بیشتر روی برنامه‌های انفرادی خودشان حساب کرده بودند