ژاپن به طور رسمی میزبان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ شد

ناگویا و آیچی میزبانی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ را برعهده گرفتند.