حملۀ مزدوران ریاض به تیم خبری العالم در ژنو +ویدیو

مزدوران ریاض به تیم شبکۀ خبری العالم و شرکت کنندگان در تجمع سازمان‌های حقوقی مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو حمله کردند….