آمریکا در عراق از ماده شیمیایی ممنوعه استفاده می‌کند