کمبود آب آشامیدنی از مهم ترین مشکلات مردم نطنز است