تیتر روزنامه‌های چهارم مهر را در ایمنا ببینید

به گزارش خبرنگار ایمنا، با نگاهی به صفحه یک روزنامه های اقتصادی کشور، ابرار اقتصادی در تیتر یک خود نوشت “برنامه جدید افزایش تولید نفت ایران در خلیج فارس”. دنیای اقتصاد نیز “بازگشت بیماری هلندی” را عنوان یک خود برگزید. “تسهیلات ۱۱ درصدی برای صادرات دانش بنیان” عنوان نخست جهان اقتصاد است. جهان صنعت در تیتر یک […]