مظنون حمله مسلحانه به مرکز خرید واشنگتن دستگیر شد+ عکس