گفتگوی بان کی مون با وزیر خارجه بحرین

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه بحرین دیدار کرد.۰۸:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر