کارگاه‌ های بین‌المللی نانومواد در پزشکی

سومین دوره کارگاه‌ های بین‌المللی نانو مواد در پزشکی ۱۲ تا ۱۴ آبان در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.۰۸:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر