لوبیا چشم‌بلبلی کانادایی هم از راه رسید

واردات لوبیا چشم بلبلی با نام علمی Vigna unguiculata برای مصرف خوراکی در داخل، از کشور کانادا مجاز اعلام شد!