هجدهمین شورای جهانی صنایع دستی، یک فرصت طلایی

به گزارش ایمنا، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همراه با سایر سازمان های مربوط در سطح استان و شهر اصفهان تمام تلاش خود را مبذول داشته تا این اجلاس گامی مهم و موثر برای شکوفایی بیشتر صنایع دستی در اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی باشد و البته که در این […]