ملت ایران در سایه اتحاد ملی در برابر دشمنان ایستادگی می‌کند/تا پایان سال جاری ۳ دستاورد موشکی به عرصه تولید می‌رسد

سردار دهقان گفت: ملت ما با اتحاد و انسجام ملی که عناصر قدرت آفرین هستند،افتخار آفرینی می کنند.