ملت ایران در سایه اتحاد ملی در برابر دشمنان ایستادگی می‌کند/تا پایان سال جاری ۳ دستاورد موشکی به عرصه تولید می‌رسد