رایزنی ولید معلم با همتای الجزایری خود

وزیر خارجه سوریه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با همتای الجزایری خود دیدار و گفتگو کرد.