شهردار اسبق نیویورک: رئیس‌جمهور بعدی آمریکا باید برجام را لغو کند