جزئیات تشکیل پرونده سلامت دانشجویان دانشگاه آزاد

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی درباره تشکیل پرونده سلامت برای دانشجویان این دانشگاه توضیحاتی را ارائه کرد.