عکس‌خبر: شلیک گاز اشک‌آور به سوی شیعیان در بحرین

نیروهای امنیتی بحرین در درگیری با معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند.