اسرائیل دست‌کم هزار کودک فلسطینی را از آغاز ۲۰۱۶ بازداشت کرده است

نیروهای رژیم اسرائیل از آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دست‌کم هزار کودک فلسطینی را بازداشت کرده‌اند.