۳ شهید در حمله هواپیماهای سعودی به یمن

بر اثر حمله هواپیماهای سعودی به اب یمن سه نفر از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند.۰۸:۴۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر