تیراندازی در بالتیمور آمریکا ۸ زخمی بر جای گذاشت

دست کم هشت نفر در پی تیراندازی در بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا زخمی شدند.