کارنامه نتایج نهایی کنکور سراسری ۷ مهر منتشر می شود

مشاور عالی سازمان سنجش از زمان انتشار و جزئیات کارنامه علمی کنکور سراسری خبر داد.