تصادف مرگبار در جاده ریگان ـ ایرانشهر

صبح امروز در اثر برخورد دو خودرو در نزدیکی ایرانشهر، سه نفر جان باختند.۰۹:۰۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر