کشتیرانی وارد مرحله جدیدی شد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در دوره پسابرجام، فعالیت کشتیرانی وارد مرحله جدیدی شده است.۰۹:۰۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر