اظهارات تند وزیر امور خارجه امارات علیه ایران در سازمان ملل

او با ادعای اینکه ایران پس از انعقاد برجام حتی یک لحظه هم دست از بی ثبات کردن منطقه برنداشته است، “سیاست های کشورگشایانه ” جمهوری اسلامی ایران را یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد بی ثباتی در منطقه دانست.