تصادف با شتر ۳ کشته داد

برخورد پراید با یک شتر در محور کرمان _ ریگان، سه کشته بر جای گذاشت.