عربستان عامل گسترش تروریسم است

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) ” ولید معلم” در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: تروریسم با حمایت کشورهایی مانند قطر، عربستان سعودی و ترکیه گسترش پیدا کرده است زیرا این کشورها مرزهای خود را برای تروریست‌ها گشودند. معلم افزود:معارضانی که واشنگتن آنها را میانه ‌رو می‌نامد، جنایاتی علیه ملت سوریه مرتکب شده‌اند […]