جنگ ما در دوران دفاع مقدس جنگ عقلانیت بود

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: در دوران دفاع مقدس رزمندگان اسلام از حیثیت کشور و انقلاب دفاع کردند و جنگ ما در دوران دفاع مقدس جنگ مبتنی بر عقلانیت بود.