تأکید نماینده ایران بر مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی برای دستیابی به توسعه پایدار

سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک بر مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی برای دستیابی به توسعه پایدار تأکید کرد.