تأکید نماینده ایران بر مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی برای دستیابی به توسعه پایدار