تسلط کامل ارتش سوریه بر شمال حلب؛ حلقه محاصره تروریست‌ها تنگ‌تر شده است

یک منبع میدانی سوریه گفت: با تصرف اردوگاه حندرات راه‌های کمک‌رسانی به تروریست‌ها در شرق حلب مسدود شده و آنها با از دست دادن مساحت بزرگی از مهم‌ترین جبهه جنگ پنج ساله اخیر بیش از پیش در محاصره ارتش سوریه گرفتار شده‌اند.