تسلط کامل ارتش سوریه بر شمال حلب؛ حلقه محاصره تروریست‌ها تنگ‌تر شده است