تیراندازی در بالتیمور ۸ نفر را بستری کرد

رسانه های خبری آمریکا امروز از زخمی شدن دست کم هشت تن در تیراندازی در بالتیمور در مریلند خبر دادند.۰۹:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر