بررسی دو دیدگاه مخالف درباره حال و هوای پسابرجام

در مناظره مجید فراهانی و فواد ایزدی دو کارشناس سیاسی موافق و منتقد برجام تاکید شد در ایران هنوز بر سر حال و هوای پسابرجام اجماع حاصل نشده است.۰۹:۰۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر