نخستین بار صادرات ایران بیشتر از واردات کالا شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نخستین بار صادرات کالاهای غیر نفتی نسبت به واردات افزایش یافت.۰۹:۰۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر